Využijte aplikace k rozpoznávání stromů a jejich ochlazovací funkce

Nadace Partnerství už delší dobu vyvíjí bezplatnou mobilní aplikaci Tree Check App, která rozpoznává stromy a měří jejich ochlazovací funkci, což je důležitá funkce zejména s ohledem na klimatické změny a související přehřívání měst. Dá se dobře využít i při výuce, protože lze stromy v aplikaci sbírat, tvořit vlastní herbář, získávat body a pak postupně odemykat příběhy jako odměnu.

Lípu, javor nebo dub rozpozná asi většina žáků, ale co třeba jilm, habr nebo cizokrajný liliovník či jinan? Až příště vyrazíte s žáky do přírody, nezapomeňte si stáhnout mobilní aplikaci Tree Check App. Ta po vyfocení stromu pozná, o jaký druh stromu se jedná, odhadne jeho stáří a vyjmenuje jeho charakteristické znaky. Kromě toho poskytne také údaje o tom, kolik strom v létě vypaří vody a jak moc díky své listové ploše stíní. Na základě těchto údajů pak spočítá jeho ochlazovací funkci ve městě či krajině, která je zásadní v souvislosti s klimatickou změnou zejména v době vln veder.

Navštívené stromy si mohou žáci doplňovat do mapy, nebo si z nich vytvořit vlastní kolekci („herbář“). V aplikaci pak získají body za přidání nových stromů, jejich opakovanou návštěvu nebo třeba jejich zalévání. Po nasbírání určitého počtu bodů se jim pak za odměnu otevřou příběhy o stromech. Aplikace Tree Check App je zdarma dostupná na Google Play či App store.