Nezařazené

Píšeme si do kalendáře! 20.října se koná 13.konference o ekovýchově v Praze.

Také se někdy sami neorientujete ve složité problematice současného světa, a přitom o ní musíte učit děti? Nejste v tom sami. Odpovědí na všechny zmatky mohou být principy kritického myšlení. To bude také hlavním tématem letošní konference

Jedeme do Maršova!

Lektoři našich EVP stále hledají inspiraci a tuto příležitost si rozhodně nenechají ujít. Potkáme se na přelomu září a října v Krkonoších!

Opava kompostuje!

Konec května patřil v Ekodomově Podpoře kompostování na opavských školách. Ekovýchovná a kompostovací sekce se staly odbornými garanty projektu, na jehož realizaci získalo město Opava dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2022.

Ještě před naší dvoudenní anabází přímo v Opavě jsme zúčastněné školy obeslali dotazníkem, který nám měl pomoci analyzovat nakládání s odpady, zejména třídění bioodpadu a kompostování. Během návštěvy jsme se byli na všech jedenácti pozemcích devíti zapojených

Pěstitelé a Pěstitelky

Letos na podzim to budou čtyři roky, co jsme se pustili do spolupráce se ZŠ Pražačka. V té době jsme ve škole začali realizovat předchůdce současného programu Rosteme na zahradě. Tehdejší participativní projekt nazvaný Biodpad není odpad řešil na pěti pražských základních a mateřských školách primárně zavádění třídění a kompostování bioodpadu. Už tehdy v něm ale byla zakomponovaná i volitelná možnost „využití kompostu pro pěstování a zpracování vypěstovaných rostlin“ a právě do ní se (kromě kompostování) na Pražačce pustili i přesto,

Co dělá zahradní architektka?

Publikováno v NL 2021/11

Nové projekty, do nichž jsme se v poslední době v Ekodomově pustili, vyžadují čas od času zapojení dalších nadšenců a profesionálů, kteří je mohou svojí energií a invencí upgradovat. Dnes vám představujeme Janu Vařechovou Holoubkovou, která je podepsaná nejen pod výtvarnou podobou naší kliky v letošním Sametovém posvícení, ale i pod návrhem zahrady mateřské školky v Libčické, kde od září realizujeme projekt Rosteme na zahradě.

Jak ses dostala k navrhování zahrad?

Léta jsem pracovala jako designérka v časopisech o bydlení,