Možnost zapojení do projektu Rosteme na zahradě byla prodloužena až do ledna 2024!

Projekt Rosteme na zahradě: 

  • Posiluje v dětech vztah a senzitivitu k přírodě

  • Je založen na principech místně zakotveného učení

  • Rozvíjí v dětech porozumění ekologickým jevům a zákonitostem

  • Nikam nemusíte jezdit, my přijedeme program realizovat přímo k vám do školky.

  • Probíhá za finanční podpory MHMP

Zvolte si jednu ze tří oblastí:

1. Pěstování a kompostování:

Zavedení a podpora kompostování v zahradním kompostéru či vnitřním vermikompostéru. Plán a realizace čtverečkové zahrádky pro pěstování s žáky. Můžete si zvolit jednu z variant kompostování/pěstování nebo jejich kombinaci.

2. Pěstování:

Podpora zpracování bioodpadu formou kompostování k přeměně na kvalitní půdu k pěstování. Plán a realizace čtverečkové zahrádky pro pěstování s žáky.

3. Kompostování:

Podpora zpracování bioodpadu formou kompostování v zahradním kompostéru nebo vnitřním vermikompostéru. Plán a realizace založení kompostéru/vermikompostéru ve škole s dětmi.

Všechny oblasti lze realizovat buď AKTIVNÍ FORMOU – přímo s našimi lektory na místě nebo DÁLKOVOU FORMOU, kdy vám dodáme informace formou on-line webinářů (čtverečková zahrádka, kompostování) konzultační podpory a manuál “Rosteme na zahradě” (s tipy na aktivity, které lze s dětmi realizovat během školního roku) tak, aby aktivity mohli realizovat pedagogové vaší školy.

Projekt probíhá do konce školního roku 2023/24. Do konce roku 2023 probíhá přípravná část projektu tak, aby byl program postaven škole na míru. Leden – červen 2024 bude probíhat realizace projektu. Během léta pak bude evaluační část projektu.

Ceny a podrobný popis nabízených programů jsou uvedeny v přiloženém katalogu projektu v záložce PROJEKT ROSTEME NA ZAHRADĚ

Kapacita pro zapojení do projektu je omezena. (aktivní formou max. 3 školy/školky a dálkovou formou max. 4 škol/školek).

Probíhá za finanční podpory MHMP (40% celkové ceny na aktivní zapojení a až 80% na dálkové zapojení)

Pokud máte o zapojení do projektu zájem, prosím ozvěte se nám začátkem ledna 2024.

Veškeré informace máme i na našich stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátorku projektu.