Podporujeme zvýšení dosahu environmentálního vzdělávání na vaší škole vytvořením dlouhodobější spolupráce s jednou skupinou žáků, případně s více třídami na jedné škole. Proto cenově zvýhodňujeme realizaci více programů pro jednu třídu v průběhu jednoho školního roku či jednoho dne.

Koncepce programů vychází z našich dlouholetých zkušeností a využívá neotřelé metody přírodní a zážitkové pedagogiky a badatelského učení, jež roky „trénujeme“ v lesní školce Šárynka i v outdoorovém kroužku Malý průzkumník přírody. Pokud nepadají kroupy nebo neřádí hromobití, učíme se o přírodě v přírodě. Venku vám ukážeme, že i vy ji máte na dosah – přímo na školní zahradě nebo v prvním blízkém parku.

Naše nabídka je koncipovaná tak, aby si z ní mohla každá škol(k)a vybrat, co potřebuje. Klasické ekologické výukové programy vycházejí z RVP a většina z nich je vymyšlená tak, aby mohly probíhat venku. Divadla s ekologickou tématikou osloví i větší skupiny dětí, takže se hodí pro celoškolní nebo volnočasové akce. Participativní projekt Rosteme na zahradě je příležitostí k dlouhodobější a intenzivnější spolupráci s větším přesahem. Nejde v něm totiž o nic menšího než společně objevit skutečný potenciál vaší školní zahrady.

Jednotlivé programy jsou rozdělené podle stáří dětí a zahrnují věkové rozpětí od 4 do 6 let (MŠ), od 6 do 10 let (I. stupeň ZŠ) a od 10 do 15 let (II. stupeň ZŠ). Všechny programy mohou probíhat i v angličtině.Realizujeme je zpravidla v Praze a okolí, přímo u vás ve škole (nebo na zahradě). Po domluvě za vámi přijedeme i do vzdálenějších míst po celé ČR.

Pokud jde o obsah, zaměřujeme se na několik témat, kterým se věnujeme do hloubky. Zároveň sledujeme aktuální trendy, na jejichž základě programy průběžně inovujeme. Dlouhodobě řešíme problematiku nakládání s odpady, která se už dnes zdaleka neomezuje jen na třídění, ale zahrnuje širší souvislosti. Proto sledujeme hlavně tendence v oblasti hierarchie způsobů nakládání s odpady s důrazem na předcházení jeho vzniku. Dětem v praxi vysvětlujeme pravidlo 3 R – reuse, reduce, recycle a ukazujeme jim, jak by mohla vypadat zero waste domácnost. Oblíbená je i naše upcyklační dílna, ve které vracíme staré materiály zpátky do hry! Samostatné téma tvoří bioodpad, kterému se věnujeme z různých úhlů: Jak a proč ho vytřídit? Jak ho zkompostovat? Co je to kompost a jak ho využít pro pěstování?  Proč je dobré, když je půda živá? Jak v praxi funguje uzavřený cyklus jídla? Na všechny otázky přinášíme názorné a praktické odpovědi.  Bioodpadem se zabýváme i v kontextu dalších aktuálních témat jako jsou klimatická změna nebo kvalita půdy.

CHCETE S NÁMI BÝT V KONTAKTU? SLEDUJTE NÁS!

Chcete vědět, co se děje u nás v Ekodomově?
Přihlaste se k odběru newsletteru!

DĚKUJEME ZA PODPORU

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: WWW.SFZP.CZ | MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ WWW.MZP.CZ

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.