Koncepce programů vychází z našich dlouholetých zkušeností a využívá neotřelé metody přírodní a zážitkové pedagogiky a badatelského učení, jež roky „trénujeme“ v lesní školce Šárynka i v outdoorovém kroužku Malý průzkumník přírody. Pokud nepadají kroupy nebo neřádí hromobití, učíme se o přírodě v přírodě. Venku vám ukážeme, že i vy ji máte na dosah – přímo na školní zahradě nebo v prvním blízkém parku.

Naše nabídka je koncipovaná tak, aby si z ní mohla každá škol(k)a vybrat, co potřebuje. Klasické ekologické výukové programy vycházejí z RVP a většina z nich je vymyšlená tak, aby mohly probíhat venku. Divadla s ekologickou tématikou osloví i větší skupiny dětí, takže se hodí pro celoškolní nebo volnočasové akce. Participativní projekt Rosteme na zahradě je příležitostí k dlouhodobější a intenzivnější spolupráci s větším přesahem. Nejde v něm totiž o nic menšího než společně objevit skutečný potenciál vaší školní zahrady.

Jednotlivé programy jsou rozdělené podle stáří dětí a zahrnují věkové rozpětí od 4 do 6 let (MŠ), od 6 do 10 let (I. stupeň ZŠ) a od 10 do 15 let (II. stupeň ZŠ). Všechny programy mohou probíhat i v angličtině.Realizujeme je zpravidla v Praze a okolí, přímo u vás ve škole (nebo na zahradě). Po domluvě za vámi přijedeme i do vzdálenějších míst po celé ČR.

Pokud jde o obsah, zaměřujeme se na několik témat, kterým se věnujeme do hloubky. Zároveň sledujeme aktuální trendy, na jejichž základě programy průběžně inovujeme. Dlouhodobě řešíme problematiku nakládání s odpady, která se už dnes zdaleka neomezuje jen na třídění, ale zahrnuje širší souvislosti. Proto sledujeme hlavně tendence v oblasti hierarchie způsobů nakládání s odpady s důrazem na předcházení jeho vzniku. Dětem v praxi vysvětlujeme pravidlo 3 R – reuse, reduce, recycle a ukazujeme jim, jak by mohla vypadat zero waste domácnost. Oblíbená je i naše upcyklační dílna, ve které vracíme staré materiály zpátky do hry! Samostatné téma tvoří bioodpad, kterému se věnujeme z různých úhlů: Jak a proč ho vytřídit? Jak ho zkompostovat? Co je to kompost a jak ho využít pro pěstování?  Proč je dobré, když je půda živá? Jak v praxi funguje uzavřený cyklus jídla? Na všechny otázky přinášíme názorné a praktické odpovědi.  Bioodpadem se zabýváme i v kontextu dalších aktuálních témat jako jsou klimatická změna nebo kvalita půdy.

CHCETE S NÁMI BÝT V KONTAKTU? SLEDUJTE NÁS!

Chcete vědět, co se děje u nás v Ekodomově?
Přihlaste se k odběru newsletteru!

DĚKUJEME ZA PODPORU

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: WWW.SFZP.CZ | MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ WWW.MZP.CZ

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.