PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZŠ

POKLÁDAJÍ VÁM DĚTI SLOŽITÉ OTÁZKY?
ZNÁME ODPOVĚDI!

Naše ekologické výukové programy pro starší děti přinášejí zajímavá fakta a důležité souvislosti. Víte, co je průmyslové zemědělství? Kdy a proč vzniklo a jak ohrožuje půdu, která přestává plnit svoji funkci v krajině? Slyšeli jste, jaké procento v černé popelnici zabírá bioodpad, a co se s ním děje na skládce nebo ve spalovně? Tušíte, jak by se dal vytřídit a zrecyklovat? Napadá vás, jak by mohlo kompostování zpomalit klimatickou změnu? Víte, nevíte? Vybírejte z naší nabídky!

PŮDA JE ŽIVÁ!

Kteří živočichové tvoří živou složku půdy a čím se živí? Proč mají tito nenápadní tvorové zásadní význam pro zachování života na Zemi? Společně si představíme ten nejčernější scénář, který by nastal v případě, že by tyto organismy v půdě chyběly. Potom se do kompostu podíváme pěkně zblízka, abychom se osobně seznámili s některými půdními bezobratlými.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 3 VH
Cena: 90 Kč/osoba*
Věková skupina: 8. – 9. třída

KOMPOST, ZÁKLAD ŽIVOTA

Kompostování je geniální způsob recyklace, díky němuž dokážete ve své domácnosti 40 % směsného odpadu, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně, proměnit ve vynikající hnojivo. Seznámíte se s různými možnostmi kompostování, poznáte půdní organismy a dozvíte se, jak může ukládání uhlíku do půdy zpomalit klimatickou změnu.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 3 VH
Cena: 90 Kč/osoba*
Věková skupina: 6. – 7. třída

VODNÍ STOPOVÁNÍ

Pojďme společně vystopovat, kolik vody se spotřebuje při produkci věcí, které běžně používáme! Víte, kde s vodou šetřit nelze a kde můžeme úsporu ovlivnit změnou spotřebitelského chování? A jak moc jsme ochotni měnit svoje zvyky a preference? Dokázali bychom se vzdát svých oblíbených výrobků či služeb?

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 3 VH
Cena: 100 Kč/osoba (min. cena: 1 100 Kč)*
Věková skupina: 6. – 9. třída

AŽ NAPRŠÍ A USCHNE

Jak zařídit, aby napršelo? A hlavně – až zaprší, aby neuschlo a neodteklo, ale zůstalo a zavlažilo? Nejprve se pomocí badatelských pokusů seznámíme s různými modely vody v krajině a zjistíme, jak vytvořit ideální podmínky pro zasakování a zadržení vody. Poté zkusíme navrhnout vlastní řešení problému.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 3 VH
Cena: 100 Kč/osoba (min. cena: 1 100 Kč)*
Věková skupina: 6. – 9. třída

KLIMATICKÁ ZMĚNA – CO MŮŽEME ZMĚNIT MY?

Klima se mění. Někdy to vnímáme více, někdy méně. Podíváme se na projevy našemu městu blízké i vzdálené. Budeme hledat odpovědi na to, co ovlivňuje klima v našem městě, jaké je mikroklima v okolí školy a jak bychom jej mohli ovlivnit my sami.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 4 VH
Kdy program probíhá: květen-červen, září-říjen
Realizace od konce května 2023
Cena: 120 Kč/osoba*
Věková skupina: 8. – 9. třída

DO TERÉNU S ORNITOLOGEM

Během programu vedeného ornitologem se dozvíme, proč se ptáci začali kroužkovat, a co vše lze díky tomu zjistit. Seznámíme se s odchytovými sítěmi, a když budeme mít štěstí, uvidíme i odchyt a následné kroužkování. Ornitolog nám předvede odbornou manipulaci s živými opeřenci a společně se zamyslíme nad tím, proč může být život ve městě pro ptáky nebezpečný a jak je můžeme chránit.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Kdy program probíhá: jaro, léto, podzim
Kde program probíhá:
na kroužkovacích lokalitách poblíž vaší školy
Délka programu: 2 VH
Cena: 70 Kč/osoba (min. cena: 1 000 Kč)*
Věková skupina: 6. – 9. třída

O ODPADECH BEZ OBALU

Kdy člověka poprvé napadlo něco zabalit? A kam až to s obaly dospělo? Vysvětlíme si filozofii zero waste, která je postavená na šetrném zacházení se zdroji a na předcházení vzniku odpadů. Společně se zkusíme zamyslet nad tím, jaké praktické kroky může udělat každý z nás, třeba hned teď.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 2 VH
Cena: 80 – 120 Kč/osoba*
Věková skupina: 6. – 9. třída

VH – vyučovací hodina tj. 45 minut

* Minimální cena za program je počítána na 15 dětí. V ceně není zahrnuta položka doprava. V případě, že se ekologický výukový program koná mimo území hl. m. Prahy, účtujeme k ceně programu poplatek za dopravu.

DIVADLA PRO II. STUPEŇ ZŠ

POUTAVÉ PŘÍBĚHY, ZÁVAŽNÁ TÉMATA

Hledáte neobvyklý způsob, jak naráz zabavit (a vzdělat) celou školu? Preferujete interaktivní program, při kterém vaši svěřenci nebudou muset jenom tiše sedět a poslouchat? Chcete s námi diskutovat a po představení nahlédnout do zákulisí nebo si zkusit udělat pár pokusů, které vám o problematice vody a půdy řeknou víc? Prozkoumejte nabídku našich divadel s ekologickou tématikou!

VODA, ZÁKLAD ŽIVOTA

Opravdu nám hrozí sucho, které je poslední dobou v médiích skloňováno čím dál častěji? Vždyť přece prší docela často! Žáci si prostřednictvím přímé interakce s agentem Kebulí a ekoaktivistou Česílkem uvědomí, jak mohou oni sami napomoci tomu, aby byla krajina schopná vodu lépe zadržet, nebo co mohou udělat pro lepší využití vody v domácnosti.

Délka divadla: 60 minut
Minimální cena: 4 200 Kč*

VOLITELNÉ AKTIVITY

  • vodní organismy
  • spotřeba vody a vodní stopa
  • modely vody v krajině
  • pískový filtr

* V ceně divadla není zahrnuta položka doprava. V případě, že se divadlo koná mimo územní hl. m Prahy, účtujeme k ceně divadla cestovné 10 Kč/km, resp. 12 Kč/km při přepravě pódia. K divadlu je možné si přiobjednat navazující volitelné aktivity  v délce 60 min, Také disponujeme vlastním mobilním pódiem za 1 600 Kč.

CHCETE S NÁMI BÝT V KONTAKTU? SLEDUJTE NÁŠ

DĚKUJEME ZA PODPORU