Podporujeme zvýšení dosahu environmentálního vzdělávání na vaší škole vytvořením dlouhodobější spolupráce s jednou skupinou žáků, případně s více třídami na jedné škole. Proto cenově zvýhodňujeme realizaci více programů pro jednu třídu v průběhu jednoho školního roku či jednoho dne.

PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZŠ

POKLÁDAJÍ VÁM DĚTI SLOŽITÉ OTÁZKY?
ZNÁME ODPOVĚDI!

Naše ekologické výukové programy pro starší děti přinášejí zajímavá fakta a důležité souvislosti. Víte, co je průmyslové zemědělství? Kdy a proč vzniklo a jak ohrožuje půdu, která přestává plnit svoji funkci v krajině? Slyšeli jste, jaké procento v černé popelnici zabírá bioodpad, a co se s ním děje na skládce nebo ve spalovně? Tušíte, jak by se dal vytřídit a zrecyklovat? Napadá vás, jak by mohlo kompostování zpomalit klimatickou změnu? Víte, nevíte? Vybírejte z naší nabídky!

A9Rghg9h2_8268i8_ac8

PŮDA JE ŽIVÁ!

Kteří živočichové tvoří živou složku půdy a čím se živí? Proč mají tito nenápadní tvorové zásadní význam pro zachování života na Zemi? Společně si představíme ten nejčernější scénář, který by nastal v případě, že by tyto organismy v půdě chyběly. Podíváme se zblízka na různé druhy půd a jejich vlastnosti. Osobně se seznámíme s půdními bezobratlými.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 3 VH
Kdy program probíhá: září-říjen, březen-červen
Cena: 155 Kč/osoba*
Věková skupina: 8. – 9. třída

KOMPOST, ZÁKLAD ŽIVOTA

Kompostování je geniální způsob recyklace, díky němuž dokážete ve své domácnosti či škole eliminovat 20-40 % směsného odpadu, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně, proměnit ve vynikající hnojivo. Zjistíte, že kompostovat se dá téměř kdekoliv. Poznáte pestrou škálu půdních rozkladačů a dozvíte se, jak může ukládání uhlíku do půdy zpomalit klimatickou změnu.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 3 VH
Kdy program probíhá: celoročně
Cena: 155 Kč/osoba*
Věková skupina: 6. – 8. třída

VODNÍ STOPOVÁNÍ

Pojďme společně vystopovat, kolik vody se spotřebuje při produkci věcí, které běžně používáme! Víte, kde s vodou šetřit nelze a kde můžeme úsporu ovlivnit změnou spotřebitelského chování? A jak moc jsme ochotni měnit svoje zvyky a preference? Dokázali bychom se vzdát svých oblíbených výrobků či služeb?

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 3 VH
Cena: 100 Kč/osoba (min. cena: 1 100 Kč)*
Věková skupina: 6. – 9. třída

AŽ NAPRŠÍ A USCHNE

Jak zařídit, aby napršelo? A hlavně – až zaprší, aby neuschlo a neodteklo, ale zůstalo a zavlažilo? Nejprve se pomocí badatelských pokusů seznámíme s různými modely vody v krajině a zjistíme, jak vytvořit ideální podmínky pro zasakování a zadržení vody. Poté zkusíme navrhnout vlastní řešení problému.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 3 VH
Cena: 100 Kč/osoba (min. cena: 1 100 Kč)*
Věková skupina: 6. – 9. třída

KLIMATICKÁ ZMĚNA – MODRO ZELENÉ MĚSTO

Vydejte se s námi na cestu do města, které je vstřícné k lidem i přírodě a které je připraveno na podmínky, jež přináší klimatická změna. Jak můžeme připravit města na oteplování a pomoci jim stát se odolnější? Jak mohou jednotlivci, komunity nebo správní celky přispět k tomu, aby zmírnili dopady klimatické změny?

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 4 VH
Kdy program probíhá: září-říjen, duben-květen
Cena: 240 Kč/osoba*
Věková skupina: 7. – 9. třída

DO TERÉNU S ORNITOLOGEM

Během programu vedeného ornitologem se dozvíme, proč se ptáci začali kroužkovat, a co vše lze díky tomu zjistit. Seznámíme se s odchytovými sítěmi, a když budeme mít štěstí, uvidíme i odchyt a následné kroužkování. Ornitolog nám předvede odbornou manipulaci s živými opeřenci a společně se zamyslíme nad tím, proč může být život ve městě pro ptáky nebezpečný a jak je můžeme chránit.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Kdy program probíhá: jaro, léto, podzim
Kde program probíhá:
na kroužkovacích lokalitách poblíž vaší školy
Délka programu: 2 VH
Cena: 70 Kč/osoba (min. cena: 1 000 Kč)*
Věková skupina: 6. – 9. třída

zbytecnyObal

O ODPADECH BEZ OBALU

Kdy člověka poprvé napadlo něco zabalit? A kam až to s obaly dospělo? Vysvětlíme si filozofii zero waste, která je postavená na šetrném zacházení se zdroji a na předcházení vzniku odpadů. Společně se zkusíme zamyslet nad tím, jaké praktické kroky může udělat každý z nás, třeba hned teď. ?

Delší program je rozšířený o upcyklační dílnu, kdy dáme nový smysl děravým, lichým a nechtěným ponožkám.

Obsah vzhledem k RVP a PT: ČPř, EV, ČJS
Délka programu: 2 – 4 VH
Cena: 110 – 240 Kč/osoba*
Věková skupina: 6. – 8. třída

VH – vyučovací hodina tj. 45 minut

* Minimální cena za program je počítána na 18 dětí. V ceně není zahrnuta položka doprava. V případě, že se ekologický výukový program koná mimo území hl. m. Prahy, účtujeme k ceně programu poplatek za dopravu.

DIVADLA PRO II. STUPEŇ ZŠ

POUTAVÉ PŘÍBĚHY, ZÁVAŽNÁ TÉMATA

Hledáte neobvyklý způsob, jak naráz zabavit (a vzdělat) celou školu? Preferujete interaktivní program, při kterém vaši svěřenci nebudou muset jenom tiše sedět a poslouchat? Chcete s námi diskutovat a po představení nahlédnout do zákulisí nebo si zkusit udělat pár pokusů, které vám o problematice vody a půdy řeknou víc? Prozkoumejte nabídku našich divadel s ekologickou tématikou!

VODA, ZÁKLAD ŽIVOTA

Opravdu nám hrozí sucho, které je poslední dobou v médiích skloňováno čím dál častěji? Vždyť přece prší docela často! Žáci si prostřednictvím přímé interakce s agentem Kebulí a ekoaktivistou Česílkem uvědomí, jak mohou oni sami napomoci tomu, aby byla krajina schopná vodu lépe zadržet, nebo co mohou udělat pro lepší využití vody v domácnosti.

Délka divadla: 60 minut
Minimální cena: 4 200 Kč*

VOLITELNÉ AKTIVITY

  • vodní organismy
  • spotřeba vody a vodní stopa
  • modely vody v krajině
  • pískový filtr

* V ceně divadla není zahrnuta položka doprava. V případě, že se divadlo koná mimo územní hl. m Prahy, účtujeme k ceně divadla cestovné 10 Kč/km, resp. 12 Kč/km při přepravě pódia. K divadlu je možné si přiobjednat navazující volitelné aktivity  v délce 60 min, Také disponujeme vlastním mobilním pódiem za 1 600 Kč.

CHCETE S NÁMI BÝT V KONTAKTU? SLEDUJTE NÁŠ

DĚKUJEME ZA PODPORU