14. ročník Miss Kompost

Jsme rádi, že se chcete zapojit do naší výzvy a přidat se ke kompostovacím hrdinům! Stačí, když ve formuláři (viz níže) stručně odpovíte na otázky „Proč a jak kompostujete?“ a „Co pro vás kompostování znamená?“ a zkusíte pořídit fotku (anebo hned několik), která s vaším přístupem a způsobem kompostování souvisí. Vítáme zejména praktické tipy a vychytávky, které by mohli využít i ostatní.

Když nám dáte svolení, budeme Vaše příběhy a fotografie sdílet na našich sociálních sítích i v našem newsletteru. Všechny, kdo se do letošního ročníku zapojí, zveme už teď na KompostFest, kde proběhne i výstava fotografií z letošního ročníku. Zaškrtněte si v kalendáři termín 5. listopadu!


Max. velikost fotografií do 4 MB.

Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Zúčastníte se KompostFestu?
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Nahrajte fotografii...
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Chcete nahrát více fotografií?
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Nahrajte fotografii...
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Nahrajte fotografii...
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Nahrajte fotografii...
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Nahrajte fotografii...
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Dávám souhlas se sdílením mého příběhu včetně fotografií:
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Souhlasím se zpracováním osobních údajů:
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Plné znění GDPR
Souhlasím se zpracováním zde uvedených osobních údajů ve smyslu č. 6-7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů správcem Ekodomov, z.s., se sídlem V Podbabě 2602/29b, 160 00 Praha 6, IČ: 26664488, který s osobními údaji nakládá v souladu se směrnicí k ochraně osobních údajů zveřejněné na webových stránkách www.ekodomov.cz/o-nas/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Účely zpracovaní, pro které se uděluje souhlas a doba, na kterou se souhlas uděluje
Uděluji souhlas se základním zpracováním osobních údajů dítěte jako je např. jméno, příjmení, věk, datum nebo roku narození, zdravotních informací, fotografií, audiozáznamů, videozáznamů nebo jiných zobrazení, výhradně za účelem zajištění sjednané služby v odpovídající kvalitě a rozsahu. Souhlas se základním zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu trvání služby Správce.

Uděluji souhlas s focením a audiovizuálním záznamem jako jsou fotografie, audiozáznamy, videozáznamy nebo jiná zobrazení, za účelem informování o realizaci sjednané služby a její prezentaci a to na webových stránkách správce nebo na jiném webovém umístění zajištěného správcem, v prostorách správce, nebo mimo prostory správce, na uměleckých nebo kulturních akcích, na propagačních letácích správce, nebo v jiných tištěných nebo elektronických médiích, či jiným vhodným způsobem. Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a lze jej odvolat. Souhlas s audiovizuálním zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu lze provést prostřednictvím e-mailu na info@ekodomov.cz, nebo datovou schránkou ID:qhvrqbd Správce. Do předmětu zprávy uveďte "Odvolání souhlasu s focením a audiovizuálním záznamem", dále jméno a příjmení osoby, na kterou se odvolání vztahuje. Odvolání souhlasu může uskutečnit dotčená osoba osobně, u dětí jejich zákonný zástupce ze svého kontaktního e-mailu, nebo své datové schránky.

Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!